อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
มังคุดหวานสวนลุงพาได้รับรางวัลชนะเลิศ งานผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559 
     
มารู้จักวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงกันเถอะ 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอกค...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการวางท...     จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เ...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรั...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะพาน หมู่ที่ 3 ต
   ทะเบียนซื้อ - ขาย ซองสอบราคา ทะเบียนคุมรายชื่อผู้มายื่นซองราคา ประกาศผู้เสนอราคามีสิทธิในการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองช้างตาย - แหลมเหียง หมู่ที่ 6
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายชำฆ้อ-รพช. หมู่ที่3,5
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะพาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้า ...
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ...
งานมังคุดหวานหนองตะพานและของดีอำเภอบ้านค่าย ประจำปี2558 ...
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ วัดปากป่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ ...
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์อบต.หนองตะพาน
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์อบต.หนองตะพาน  

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากเดิม เบอร์ 038-875-129 และได้เปลี่ยนเป็น 038-025-224 ติดต่อนายก หรือรองนายก กด 11 , สำนักงานปลัดและส่วนการศึกษาฯ กด 16 หรือ 17 ติดต่อปลัดอบต. กด 12 ติดต่อส่วนการคลัง งานการเงินและบัญชี กด 13 งานพัสดุ กด 15  ส่วนโยธา กด 14 หรือ กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ และติดต่อ ส่ง  Fax เอกสาร หรือโทรศัพท์มาได้ที่ 038-025-225 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น.

             จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                               งานพัสดุ อบต.หนองตะพาน

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองตะพาน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 50.19.58.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 433,631 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel : 0-3802-5224  Fax : 0-3802-5225
Email : nongtaphan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
mersin escort mardin escort izmir escort kayseri escort bursa escort diyarbakır escort istanbul escort van escort ankara escort antalya escort